برچسب: مرجع

مقاله نویسی به سبک APA
مقاله نویسی

نحوه نوشتن مقاله در قالب APA 

مقدمه اگر مدرس‌تان از شما خواسته است که مقاله‌ای با فرمت و قالب American Psychological Association ) APA) بنویسید ممکن است در ابتدا یک کار کاملاً دلهره‌آور به نظر برسد. خصوصاً اگر عادت دارید از سبک دیگری مانند (MLA Modern Language Association) استفاده کنید. قبل…

فرمت APA
مقاله نویسی

تهیه مقالات با استفاده از فرمت APA 

مقدمه فرمت APA  از عبارت Associasions Phsycological American (انجمن روانشناسی آمریکا) اقتباس شده است. و امروزه یکی از مرسوم‌ترین شیوه مقاله نویسی در جهان ‌است. و بر همه شیوه‌‌های دیگری که برای تسریع در نوشتن، تایپ و انتشار مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد برتری دارد. معمولاً…