مقدمه مدیتیشن یک رفع کننده استرس قوی و طولانی مدت است. که می‌تواند منجر به مقاومت در برابر استرس و افزایش آرامش درونی شود. اگرچه این ممکن است تعجب آور نباشد اما اگر مانند اکثر مردم باشید می‌دانید که مدیتیشن می‌تواند مفید باشد. حتی درحالتی…