برچسب: مراحل رشد

شخصیت مقعدی
روانشناسی

شخصیت مقعدی (Anal Personalit) چیست؟ 

مقدمه شخصیت مقعدی (Anal Personalit) به شخصی‌ که نیاز شدید به کنترل محیط خود دارد گفته می‌شود. در برخی کتاب‌ها از آن  به عنوان شخصیت مقعدی متقابل نام می‌برند. فردی با شخصیت مقعدی وسواس زیادی نسبت به جزئیات (حتی جزئیات غیر ضروری) دارد تا جایی…

روانشناسان رشد
روانشناسی

روانشناسان رشد چگونه به افراد در مراحل رشد کمک می‌کنند؟ 

مقدمه تغییر اجتناب ناپذیر است. ما به عنوان انسان، در طول عمر خود، از جنینی تا مرگ، به طور مداوم رشد می‌کنیم. روانشناسان تلاش می‌کنند چگونگی و چرایی تغییرات افراد در طول زندگی را درک و توضیح دهند. در حالی که بسیاری از این تغییرات…