مقدمه متأسفانه، هر روز در مکان‌هایی در سرتاسر جهان، حداقل یک  خبر در اخبار درباره رفتار خشونت‌آمیز یک نوجوان خواهید شنید. دلایل خشونت متفاوت است  ممکن است یک دعوای گروهی یا یک اقدام خشونت‌آمیز علیه یک غریبه باشد، یا شخصی که می‌شناسند. رفتار خشونت آمیز…