مقدمه سیگار کشیدن قلیان اغلب به دلیل بوی شیرین و طعم دخانیات آن، و جنبه اجتماعی که دارد منجر می‌شود افراد مختلف به استعمال قلیان روی آورند. اما باید بدانید که قلیان کشیدن فقط به عنوان یک گزینه سالم برای دوری از سیگار کشیدن اشتباه…