مقدمه اثر دانینگ–کروگر(Dunning-Kruger effect) نوعی تعصب شناختی است که در آن مردم معتقدند که آنها باهوش‌تر و تواناتر از آنچه واقعاً نشان می‌دهند هستند. اساساً، افراد توانایی کمی دارند مهارت لازم برای شناخت بی لیاقتی خود را ندارند. ترکیبی از خودآگاهی ضعیف و توانایی شناختی…