مقدمه فرزندپروری آسانگر، نوعی سبک فرزندپروری است که با تقاضای کم با پاسخگویی بالا مشخص می‌شود. والدین آسانگر بسیار دوست داشتنی هستند، با این حال دستورالعمل‌ها و قوانین کمی ارائه می‌دهند. این والدین انتظار رفتارهای بالغ از فرزندان خود ندارند و اغلب بیشتر از اینکه…