برچسب: فرزندپروری مقتدرانه

فرزندپروری آسانگر
روانشناسی

خصوصیات و تاثیرات فرزندپروری آسانگر 

 مقدمه فرزندپروری آسانگر، نوعی سبک فرزندپروری است که با تقاضای کم با پاسخگویی بالا مشخص می‌شود. والدین آسانگر بسیار دوست داشتنی هستند، با این حال دستورالعمل‌ها و قوانین کمی ارائه می‌دهند. این والدین انتظار رفتارهای بالغ از فرزندان خود ندارند و اغلب بیشتر از اینکه…

سبک تربیت کودکان
روانشناسی

اهمیت سبک تربیت کودکان توسط والدین 

مقدمه مدت‌ها است که روانشناسان رشد به چگونگی تاثیر رفتار والدین بر رشد کودک علاقمند شده‌اند. با این حال، یافتن پیوندهای واقعی علت و معلولی بین اقدامات والدین و رفتارهای بعدی فرزندان بسیار دشوار است. بعضی از کودکان در محیط‌ها که به طرز چشمگیری بایکدیگر…