مقدمه روانشناسی بین فرهنگی شاخه‌ای از روانشناسی است که به چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی بر رفتار انسان می‌پردازد. در حالی که بسیاری از جنبه‌های تفکر و رفتار انسان جهانی است. اما تفاوت‌های فرهنگی می‌تواند منجر به اختلافاتی غافلگیرکننده در نحوه تفکر، احساس و عملکرد افراد…