مقدمه سابوکسون یک داروی تجویزی است که برای درمان اعتیاد به مواد افیونی استفاده می‌شود. اگر طبق دستور استفاده شود، علائم ترک مواد افیونی را بدون  ظاهر شدن در بدنتان تسکین می‌دهد. سابوکسون همچنین هوس  مصرف مواد افیونی را کاهش می‌دهد. که تا حد زیادی به…