مقدمه تحریک عصب واگوس یا واگ (VNS) یک گزینه درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی است. این روش درمان باستفاده از دستگاهی برای ارسال پالس‌های الکتریکی خفیف از طریق عصب واگ به مغز انجام می‌شود. عصب واگوس مسئول کنترل عملکردهای غیر ارادی بدن است. این…