برچسب: عزاداری

اختلال سوگ
خودسازی

اختلال سوگ چیست؟ 

مقدمه غم و اندوه پاسخ طبیعی فرد به از دست دادن یکی از عزیزان یه مسئله‌ای ناراحت کننده است. اختلال سوگ که به آن اختلال سوگواری پیچیده نیز گفته می‌شود  بیماری است که می‌تواند در برخی از افراد که به تازگی یکی از عزیزان خود…

اعتیاد

هم دردی با افرادی که عزیزشان بخاطر اعتیاد فوت کرده 

مقدمه از دست دادن یکی از اقوام یا یکی از نزدیکان همیشه سخت است. اما در مواردی که فرد به اعتیاد مبتلا شود و به همین دلیل فرد معتاد فوت کند ممکن است مسئله دشوارتر و پیچیده تر باشد. خانواده فرد معتادی که فوت کرده…