به استفاده از اینترنت و سایر فناوری‌ها برای آزار و اذیت یا تعقیب دیگران به صورت آنلاین تعقیب سایبری می‌گویند و به طور بالقوه در ایران و بسیاری از کشورها جرم است. این آزار و اذیت آنلاین، شامل آزار و اذیت سایبری و تعقیب حضوری…