مقدمه مدت‌‌ها است که خوشبختی و سلامتی به صورت حکایتی مرتبط نامیده می‌شوند. ضرب المثل خنده بهترین دارو است به یک کلیشه تبدیل شده است. اما تحقیقات از آنچه که بسیاری از مردم تصور کرده‌اند فراتر رفته است. اینکه شادی و سلامتی واقعاً به هم…