مقدمه خلاقیت در واقع یافتن راه‌های جدید برای حل مشکلات و نزدیک شدن به موقعیت‌ها بهتر در زندگی است. این مهارت محدود به هنرمندان، نوازندگان یا نویسندگان نیست. این یک مهارت مفید برای هر افراد از هر قشری در جامعه است. اگر تاکنون خواسته‌اید خلاقیت…