به قلم لئو بابائوتا – یکی از بزرگترین مشکلاتی که در مواجهه‌ام با افرادی که به من مراجعه می‌کنند، مشاهده کرده‌ام، احساس شلوغ بودن سرشان در همه اوقات است که در ادامه یادداشت از آن به عنوان شلوغی اسم خواهم برد. کم کم این را…