برچسب: شستن دست ها

همدلی در طی همه گیری کرونا
ویروس کرونا

نحوه تمرین همدلی در طی همه گیری کرونا (COVID-19) 

مقدمه ویروس کرونا (COVID-19) تقریباً از همه جنبه‌ها در زندگی روزمره ما منجر به ایجاد تغییرات گسترده و اختلال شده است. با وجود آمدن این تغییرات در زندگیمان احساس غرق شدن در انزوا و اضطراب طبیعی است. ولی تمرین همدلی در طی همه گیری کرونا…

فاصله اجتماعی
ویروس کرونا

چگونه عزیزان خود را تشویق کنیم تا فاصله اجتماعی را رعایت کنند 

مقدمه چگونه می‌‌توانیم عزیزان خود را تشویق کنیم تا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند؟ فاصله گذاری اجتماعی بهترین روش برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است . متأسفانه به نظر می‌‌رسد که تمام افراد فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌‌کنند. در حال که بیشتر مردم…