به قلم لئو بابائوتا – از جمله بزرگترین موانع پایبندی به یک عادت نوپا و شروعی دوباره، سیستم جدید، هدف تازه یا پروژه ای بلند مدت، این است که حواسمان پرت می شود. جادوی شروع دوباره چیست؟ مقدمه چیزی مانع پیشرفتمان می شود. در یکی…