برچسب: شرطی سازی کلاسیک

شرطی شدن فعال
روانشناسی

شرطی شدن فعال Operant Conditioning چیست و چگونه کار می‌کند؟ 

مقدمه شرطی شدن فعال Operant Conditioning، که گاهی اوقات به آن شرطی سازی عملیاتی نیز گفته می‌شود، روشی برای یادگیری است که برای انجام برخی از رفتارها پاداش و مجازات تعیین می‌شود. از طریق شرطی سازی عملیاتی، بین یک رفتار و پیامدی (چه منفی و…

تقویت مثبت
روانشناسی

تقویت مثبت (Positive Reinforcement) و شرطی شدن فعال 

مقدمه در شرطی شدن فعال، تقویت مثبت شامل افزودن محرک تقویت کننده به دنبال انجام رفتاری است به این منظور که احتمال وقوع مجدد این رفتار را در آینده بیشتر شود. وقتی نتیجه‌‌‌، واقعه یا پاداشی مطلوب پس از عملی رخ دهد‌‌‌، آن واکنش یا…

مجازات مثبت
روانشناسی

مجازات مثبت (Positive Punishment) و شرطی کردن 

مقدمه مجازات مثبت مفهو‌می ‌است که در نظریه شرطی شدن فعال بی اف اسکینر  (B.F. Skinner)  به کار رفته است. شاید برایتان این سوال پیش آید که روند مجازات مثبت دقیقاً چگونه کار ‌می‌کند؟ هدف از هر نوع مجازات کاهش رفتاری است که فرد یا…

قانون اثر
روانشناسی

قانون اثر در روانشناسی چیست و تاثیر آن بر رفتارگرایی 

مقدمه اصل قانون اثر توسط ادوارد ثورندایك ارائه گردید او می‌گوید اگر بین پاسخ و محرک یک رابطه لذت بخش و رضایتمند وجود داشته باشد، رابطه‌ای که بین آنها ایجاد می‌شود تقویت می‌گردد. بنابراین در صورت تکرار محرک، احتمال بروز پاسخ مجدد بیشتر است. برعکس‌،…

تقویت ثانویه
روانشناسی

تقویت ثانویه چیست و چه مزایایی استفاده از آن دارد؟ 

مقدمه تقویت ثانویه  Secondary Reinforcement به وضعیتی گفته ‌‌می‌شود که در آن محرک پس از ارتباط با تقویت کننده اولیه‌‌، یک تقویت دیگر نیز دریافت می‌نمائید که باعث می‌شود رفتار بیشتر تقویت گردد. به عنوان مثال، هنگا‌‌می ‌که به سگ خود غذای سبک ‌‌می‌دهید و…

برنامه فاصله زمانی متغیر
روانشناسی

چگونه برنامه فاصله زمانی متغیر بر رفتار تاثیر می‌گذارد؟ 

مقدمه در شرطی شدن فعال، یک برنامه فاصله زمانی متغیر یک برنامه تقویت است که در آن یک فرد برد برای انجام یک پاسخ مشخص پس از گذشت مدت زمان غیر قابل پیش بینی پاداش ‌‌می‌گیرد‌‌.که این حالت مخالف یک برنامه با بازه ثابت است….

انقراض
روانشناسی

تعریف انقراض در شرط سازی کلاسیک ایوان پاولوف 

مقدمه چه عواملی باعث ‌می‌شود كه فرد یا حیوان از انجام رفتار مشروط قبلی خود منصرف شوند؟ انقراض توضیحی که برای این مقوله در روانشناسی آمده است. در روانشناسی‌،‌ انقراض به تضعیف تدریجی یک پاسخ شرطی اشاره دارد که منجر به کاهش یا ناپدید شدن…

محرک بدون شرط
روانشناسی

محرک بدون شرط در شرطی سازی کلاسیک ایوان پاولوف 

مقدمه در فرآیند یادگیری معروف به شرطی سازی کلاسیک‌، محرک بدون شرط(UCS) محرکی است که بدون قید و شرط‌، به طور طبیعی و به طور خودکار پاسخ را تحریک ‌می‌کند. به عبارت دیگر‌، پاسخ بدون هیچ گونه یادگیری قبلی صورت ‌می‌گیرد. به عنوان مثال‌، وقتی…