برچسب: شرطی سازی عامل

مجازات مثبت
روانشناسی

مجازات مثبت (Positive Punishment) و شرطی کردن 

مقدمه مجازات مثبت مفهو‌می ‌است که در نظریه شرطی شدن فعال بی اف اسکینر  (B.F. Skinner)  به کار رفته است. شاید برایتان این سوال پیش آید که روند مجازات مثبت دقیقاً چگونه کار ‌می‌کند؟ هدف از هر نوع مجازات کاهش رفتاری است که فرد یا…

انقراض
روانشناسی

تعریف انقراض در شرط سازی کلاسیک ایوان پاولوف 

مقدمه چه عواملی باعث ‌می‌شود كه فرد یا حیوان از انجام رفتار مشروط قبلی خود منصرف شوند؟ انقراض توضیحی که برای این مقوله در روانشناسی آمده است. در روانشناسی‌،‌ انقراض به تضعیف تدریجی یک پاسخ شرطی اشاره دارد که منجر به کاهش یا ناپدید شدن…

محرک بدون شرط
روانشناسی

محرک بدون شرط در شرطی سازی کلاسیک ایوان پاولوف 

مقدمه در فرآیند یادگیری معروف به شرطی سازی کلاسیک‌، محرک بدون شرط(UCS) محرکی است که بدون قید و شرط‌، به طور طبیعی و به طور خودکار پاسخ را تحریک ‌می‌کند. به عبارت دیگر‌، پاسخ بدون هیچ گونه یادگیری قبلی صورت ‌می‌گیرد. به عنوان مثال‌، وقتی…

پاسخ بدون شرط
روانشناسی

پاسخ بدون شرط در شرطی سازی کلاسیک ایوان پاولوف 

مقدمه در شرطی سازی کلاسیک، پاسخ بدون شرط یک پاسخ‌ درونی است که به طور طبیعی در واکنش به محرک بی قید و شرط‌ رخ می‌دهد. به عنوان مثال، اگر بوی غذا محرک بی قید و شرط باشد، احساس گرسنگی در پاسخ‌ به بوی غذا…

پاسخ شرطی
روانشناسی

پاسخ شرطی در شرطی سازی کلاسیک ایوان پاولوف 

مقدمه در شرطی سازی کلاسیک، پاسخ شرطی (Conditioned Response) پاسخ‌ اکتسابی به محرک قبلی خنثی است. به عنوان مثال، بوی غذا محرکی بدون قید و شرط‌، احساس گرسنگی در پاسخ‌ به بوی آن یک پاسخ‌ بدون شرط و صدای سوت هنگام بوی غذا محرک شرطی…

تفاوت شرطی سازی کلاسیک و عامل
روانشناسی

تفاوت شرطی سازی کلاسیک و عامل در روانشناسی رفتاری 

مقدمه شرطی سازی کلاسیک و عملیاتی دو مفهوم مهم در روانشناسی رفتاری هستند. در حالی که هر دو منجر به یادگیری می‌شوند، روند کاری آن‌ها کاملاً متفاوت است. برای درک این‌که چگونه می‌توان از هر یک از این تکنیک‌های اصلاح رفتار استفاده کرد، درک تفاوت…