مقدمه زمانی که در کلاس‌های روانشناسی شرکت می‌کنید. ممکن است از شما خواسته شود که یک مطالعه موردی در مورد یک شخصی بنویسید. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که مطالعه موردی (case study) چیست؟ یک تحقیق روانشناختی همه جانبه بر روی یک فرد یا…