مقدمه  قلیان‌هایی یک وسیله دودزا هستند در مکان‌های عمومی وجود دارند و  مردم در  اطراف آن جمع می‌شوند تا از یک لوله قلیان توتون و تنباکو را با طعم دود کنند. در رستوران‌های سنتی و کافه‌ها قلیان وجود دارد. پیدایش این وسیله از هندوستان بود…