مقدمه آزمایش‌هایی که بر روی سگ پاولوف انجام شده، نقش اساسی در کشف یکی از مهمترین مفاهیم روانشناسی داشته است.  البته این نتایج در ابتدا به صورت کاملا تصادفی کشف شده‌اند. این آزمایش‌های معروف منجر به کشف شرطی سازی کلاسیک شد. این کشف تاثیر عمده‌ای…