مقدمه در یک رابطه حمایتی، روابط جنسی می‌تواند فواید زیادی داشته باشد. فعالیت جنسی زیاد باعث کاهش فشار خون، کاهش استرس، افزایش صمیمت و حتی احتمال طلاق را کمتر می‌کند. اما سوالی که پیش می‌آید این که چه میزان رابطه جنسی مناسب است. ما در…