مقدمه افراد سپاسگزار معمولا اشخاص شادتری به نظر می رسند. شکرگذاری می تواند تاثیر خیلی مهمی در زندگی شما داشته باشد. احساس مثبتی که در سپاس گذاری وجود دارد می‌تواند پشتیبان احساسی خوبی برای یک فرد باشد.زمانی که شخصی برای شما کاری انجام می‌دهد. قلب…