برچسب: سوگیری منفی

سوگیری مغرضانه ذهنی
روانشناسی

4 سوگیری مغرضانه ذهنی که می‌تواند بر سلامتی شما تأثیر بگذارد 

مقدمه همه ما در مورد سلامتی و روابط خود اشتباه می‌کنیم. تصمیمات بد ممکن است برای هر کس اتفاق بیفتد. برخی از این خطاها نسبتاً جزئی هستند‌. اما برخی از تصمیمات ما تأثیر منفی طولانی مدت بر سلامت جسمی ‌و عاطفی ما خواهد گذاشت. آنچه…

منفی نگری
خودسازی

منفی نگری یا سوگیری منفی چیست؟ 

مقدمه آیا تا به حال بر روی یک فکر منفی یا عیب جویی دقت کرده اید؟ انتقادات اغلب تأثیر بیشتری نسبت به تشویق دارند و اخبار بد غالباً بیش از خبرهای خوب جلب توجه می‌کنند. این یعنی ما زاتا سوگیری منفی داریم. دلیل این امر…