مقدمه استفاده بیش از حد از هر ماده‌ای که باعث تغییر خلق و خو شود سوء مصرف مواد گویند. زیاده روی در مصرف مواد می‌تواند شامل الکل و ماری‌ جوانا، شیشه، کوکائین، داروهای غیرقانونی و یا حتی ماده‌هایی مانند کافئین و نیکوتین که جزو مواد…