مقدمه اگر شخصی را می‌شناسید که مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (BPD) است. ممکن است متوجه شده باشید که با بزرگتر شدن آن فرد در اواخر دهه 30 و 40 سالگی به نظر می رسد علائم ‌آن‌ها از نظر احساسی و خلق و خوی شدت…