مقدمه بیماری زوال عقل اصطلاحی گسترده است که به زوال عملکرد شناختی اشاره دارد. این شامل مشکلات تفکر، یادآوری، یادگیری، تمرکز، استدلال و زبان است. این مشکل کاهش در بسیاری از این مناطق مغز است که امکان دارد بخشی از روند پیری باشد. گفته شد…