اعتیاد به کافئین اعتیاد به کافئین عبارت است از استفاده بیش از حد از کافئین در طی یک دوره زمانی، که اثرات منفی بر سلامتی، تعاملات اجتماعی یا سایر زمینه‌های زندگی شما دارد. از آنجا که کافئین دارویی است که به طور گسترده‌ای مورد پذیرش…