مقدمه همه ما اهداف مختلف و متنوعی داریم، ولی برخی از اهداف بین همه‌ای اشخاص تقریبا مشترک است. یکی از اهداف مشترک بین همه مردم افزایش شادی و خوشبخت بودن است. افرادی که وقت زیادی را صرف درآمدزایی می کنند عموماً به این دلیل این…