مقدمه اگر بخواهیم از روز خود بهترین بهره را ببریم چه کاری باید انجام دهیم؟ چه برنامه ریزی می‌تواند در روز برایمان مفید باشد؟. همه ما 24 ساعت یکسان داریم نحوه استفاده از زمان و گذراندن آن کاملا به دست خودمان بستگی دارد. تحقیقات اخیر…