به قلم لئو بابائوتا – در زندگی خیلی از ما، تناقض عجیبی وجود دارد: آشفتگی زندگی خود را به طور عمیق حس می‌کنیم. آن را در تمام جنبه‌های زندگی خود مشاهده می‌کنیم که باعث بالا رفتن استرس، کنار گذاشتن امور و احساس فشار می‌شود و…