برچسب: زیگموند فروید

مکانیسم دفاعی
سلامت روان

20 مکانیسم دفاعی در برابر اضطراب 

مکانیسم دفاعی پاسخ‌های روان‌شناختی ناخودآگاهی هستند که افراد را از احساس اضطراب، تهدیدهای عزت‌نفس و چیزهایی که نمی‌خواهند درباره‌شان فکر کنند یا با آن‌ها مقابله کنند، محافظت می‌کنند. اولین بار زیگموند فروید در نظریه روانکاوی خود گفت مکانیسم‌های دفاعی از بدن در برابر اضطراب کحافظت…

ذهن خودآگاه و ناخودآگاه
روانشناسی

ذهن خودآگاه و ناخودآگاه 

مقدمه زیگموند فروید روانکاو مشهور، معتقد بود که شخصیت، رفتار و عملکرد‌های  ما ناشی از تعامل مداومِ دو نیروی منحصر به فردِ روانشناختیِ متعارض است که در دو سطح مختلف آگاهی ذهن فعالیت می‌کنند. این دو نیرو، ذهن خودآگاه و ناخودآگاه هستند. وی معتقد بود…

فرآیند ثانویه
روانشناسی

فرآیند ثانویه و رضایت تأخیری در نظریه روانکاوی شخصیت فروید 

مقدمه فرآیند ثانویه به مدیریت و از بین بردن تنش ایجاد شده، در زمانی که خود شناختی مانع از آن می‌شود که خواسته‌های خود را دنبال کنید، ‌می‌پردازد. بیایید نگاهی دقیق‌تر به نحوه کار فرایند ثانویه بیندازیم. معنا دقیق فرآیند ثانویه در نظریه روانکاوی شخصیت…