مقدمه هنوز علل ایجاد پیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) مشخص نیست اما محققان گمان می‌کنند عوامل مختلفی می‌توانند در تعیین اینکه ممکن است کسی به ADHD مبتلا شود نقش داشته باشد. ژنتیک این که آیا شما یا یکی از اعضای خانواده شما مبتلا به…