به قلم لئو بابائوتا – خیلی از اوقات روزهای خود را به شکلی روتین سپری می‌کنیم، ادامه می‌دهیم، به دنبال تفریحات و لذت‌ها هستیم. کارهایی که لازم است انجام می‌دهیم، از روی عادت زندگی می‌کنیم، خود را مشغول کار می‌کنیم، درگیر حواس‌پرتی‌ها می‌شویم و سعی…