برچسب: رویا پردازی

افانتاسیا
سایر

مروری بر آفانتاسیا 

مقدمه آفانتاسیا پدیده‌ای است که در آن افراد قادر به تجسم تصاویر نیستند. در حالی که اکثر افراد قادرند تصویری از یک صحنه یا چهره را در ذهن خود پردازش کنند افراد مبتلا به آفانتاسیا نمی‌توانند تصویری را در ذهن خود تجسم کنند. تصور کنید…

افسانه سازی
روانشناسی

افسانه سازی چیست؟ 

مقدمه افسانه سازی مجدد نوعی اختلال حافظه است که در آن شکاف‌های ذهن به طور ناخودآگاه با اطلاعات ساختگی پر می‌شود. مثلا می‌تواند شامل خیال پردازی، تفسیر یا تحریف خیالی باشد. افرادی که این تصورات را دارند چیزهایی را که با خاطرات واقعی دیده‌اند اشتباه…