به قلم لئو بابائوتا – می‌توانید ذهنتان را پرورش دهید تا تقریبا از پس هر کاری بربیاید. مثلا می‌توانید آن را عادت دهید به هر موقعیتی از جمله ساکت نشستن برای مدتی طولانی یا تمرکز بر روی یک کار مشخص، عادت کند. با این حال،…