مقدمه یافتن یک درمانگر مناسب همیشه کار ساده ای نیست با وجود همه ارائه دهندگان سلامت روان. این یک روند گیج کننده، وقت گیر و ممکن است  ناامیدکننده باشد. اما شما با کمی اطلاعات می توانید درمانگری خوب انتخاب کنید. و روان درمانی را با…