مقدمه باید بدانید که یکی از دلایل محبوبیت زیاد نوشیدن الکل این است. که بسیاری از افراد خوردن مشروب را در موقعیت‌های اجتماعی مفید می‌دانند. و حداقل در مقدار‌های کم در یک جمع دوستانه از آن استفاده می‌کنند. تحقیقات در مورد اعتیاد به مشروبات الکلی…