برچسب: رنگ

اثر استروپ
روانشناسی

اثر استروپ چیست؟ 

مقدمه اثر استروپ ازمونی است با مدت زمانی معین که در آن شما باید رنگ کلمه را که متفاوت با نام کلمه است را تشخیص دهید. به عنوان مثال کلمه آبی ممکن است با رنگ قرمز چاپ شود. شما باید رنگ قرمز را به جای…

تاثیر رنگ زرد
روانشناسی

روانشناسی رنگ زرد 

مقدمه رنگ زرد می‌تواند از طیف رنگی روشن تا تیره باشد. شاید به همین دلیل است که این رنگ می‌تواند چنین احساسات شدیدی را در وجود ما ایجاد کند. از تاثیر رنگ زرد هر چه بگوییم باز هم کم است یکی از خواص رنگ زرد…

رنگ ها
روانشناسی

آیا رنگ‌ها براحساسات و رفتارهای ما تأثیر می گذارد؟ 

مقدمه در یک اتاق زرد احساس اضطراب می کنید؟ آیا رنگ آبی باعث آرامش شما می شود؟ مدت‌هاست  که هنرمندان و طراحان داخلی خانه‌ها بر این باورند که رنگ‌ها بر احساسات و رفتارهای ما تاثیر میگذارند. پابلو پیکاسو (Pablo Picasso)  که یک هنرمند شناخته شده…