برچسب: رفتار درمانی دیالکتیک

رفتار درمانی
روانشناسی

رفتار درمانی چیست؟ 

مقدمه رفتار درمانی Behavioral Therapy اصطلاحی است که برای توصیف طیف گسترده‌ای از تکنیک‌‌ها برای تغییر رفتارهای ناسازگار استفاده ‌می‌شود. هدف تقویت رفتارهای مطلوب و از بین بردن رفتارهای ناخواسته است. رفتار درمانی ریشه در اصول رفتارگرایی دارد‌. رفتارگرایی یک مکتب فکری متمرکز بر این…

رفتار درمانی دیالکتیک
سلامت روان

رفتار درمانی دیالکتیک برای شخصیت مرزی BPD 

رفتار درمانی دیالکتیکی(DBT) ساخته شده توسط مارشا لینهان دکترای دانشگاه واشنگتن مطرح شد. نوعی روان درمانی است که گاهی اوقات گفتاردرمانی نیز نامیده می‌شود. برای درمان اختلال شخصیت مرزی  (BPD) استفاده می‌شود. DBT نوعی درمان شناختی رفتاری است. به این معنی که درمانی است که…