مقدمه بعضی از رفتار‌هایی که ما معتاد آن شدیم گاهی اوقات می‌تواند از بازی‌هایی که ما در دوران کودکی انجام می‌دادیم باشد. در آن زمان همه چیز سرگرم کننده بود.اما حال که بزرگ شده ایم شاهد تغیرات رفتار خود و محیط شده ایم. این مطلب…