برچسب: رفتارگرایی

تقویت رفتار
روانشناسی

برنامه‌های تقویتی برای رفتار 

مقدمه برنامه‌های تقویتی یا شرطی سازی یک نوع فرایند یادگیری است که در آن فرد با انجام رفتارهای جدید خود از طریق نتیجه‌ کارهایش پاداشی به دست می‌آورد. تقویت و پاداش به یک رفتار احتمال تکرار آن را در آینده را افزایش می‌دهد. در حالی…

شرطی سازی کلاسیک
سلامت روان

شرطی سازی کلاسیک چیست؟ 

مقدمه شرطی سازی کلاسیک نوعی یادگیری است که تاثیر عمده‌ای در مکتب فکری روانشناسی دارد که به عنوان رفتارگرایی شناخته می شود. شرطی سازی کلاسیک که توسط فیزیولوژیست روسی ایوان پاولوف کشف شد، در این روش فرایند یادگیری از طریق ارتباط بین محرک طبیعی و…

تقلیل گرایی
روانشناسی

تقلیل گرایی (Reductionism) در روانشناسی چگونه کار می کند؟ 

مقدمه تقلیل گرایی یا فروکاست گرایی (Reductionism) نظریه‌ای در روانشناسی است. که محوریت آن کاهش پیچیدگی پدیده‌ها و تبدیل آن به بنیادی‌ترین قسمت‌های یک پدیده است. هدف از تقلیل گرایی، ساده سازی وقایع و فرایندهای روانشناختی است که کوچکترین بخش هر پدیده را مطالعه می…