مقدمه فاصله اجتماعی دو کلمه‌ای است که معنای آن نحوه عملکرد و تعامل ما با دوستان، خانواده، همکاران و حتی غریبه‌ها را تغییر داده است. در تلاش برای کاهش سرعت ویروس کرونا یا COVID-19، از همه ما انسان‌ها خواسته شده تا یک سری اقدامات احتیاطی…