برچسب: رشد کودک

نقاط عطف رشد شناختی در کودکان و مراحل آن به ترتیب
روانشناسی

نقاط عطف رشد شناختی 

مقدمه نقاط عطف رشد شناختی گام‌های مهم رو به جلو در رشد کودک را نشان می‌دهد. در طول تاریخ بشر، نوزادان اغلب به عنوان موجوداتی ساده و منفعل تصور می‌شدند. قبل از قرن 20، کودکان اغلب به سادگی به عنوان نسخه‌های کوچک بزرگسالان دیده می‌شدند….

رشد کودکان
روانشناسی

نظریه‌های در مورد رشد کودکان 

مقدمه نظریه‌هایی مختلفی در مورد چگونگی رشد کودکان از کودکی تا بلوغ وجود دارد همه‌ای این نظریه‌ها  بر روی چند موضوع مختلف متمرکز هستند. این نظریه‌ها جنبه‌های مختلفی در مورد رشد و بزرگ شدن کودکان دارند از جمله این نظریه‌ها می توان به: نظریه رشد…