مقدمه روانشناسی مشاوره‌ به افراد جامعه در هر سنی کمک می‌کنند تا با مشکلات عاطفی، اجتماعی، رشدی و سایر مشکلات زندگی کنار بیایند. این متخصصان از استراتژی‌های مختلف برای کمک به افراد در مدیریت مسائل رفتاری، کنار آمدن با استرس، تسکین اضطراب و پریشانی و…