مقدمه نظریه‌ها و تحقیقات زیادی درباره تقویت و افزایش حافظه توسط روانشناسان و دانشمندان ارائه شده. یکی از این ایده‌ها این است که افزودن گل‌ها مخصوصا گیاه رزماری و گل محمدی است. بعضی هم آن‌ها را به صورت دمنوش آن را مصرف می‌کنند. بعضی از…