برچسب: ذهن

اختلال بیش فعالی با کمبود توجه
روانشناسی

اختلال بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) 

مقدمه اختلال بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) نوعی بیماری است که این روزها افراد درباره آن زیاد بحث می‌کنند. اغلب این اصطلاح را به افرادی نسبت می‌دهند که به طور غیرمعمول شوریده یا آشفته یا اختلال مغزی دارند. اختلال بیش فعالی یا کمبود توجه…

ذهن خودآگاه و ناخودآگاه
روانشناسی

ذهن خودآگاه و ناخودآگاه 

مقدمه زیگموند فروید روانکاو مشهور، معتقد بود که شخصیت، رفتار و عملکرد‌های  ما ناشی از تعامل مداومِ دو نیروی منحصر به فردِ روانشناختیِ متعارض است که در دو سطح مختلف آگاهی ذهن فعالیت می‌کنند. این دو نیرو، ذهن خودآگاه و ناخودآگاه هستند. وی معتقد بود…

دروغ گفتن و اختلال BPD
سلامت روان

اختلال شخصیت مرزی و دروغ گفتن 

مقدمه دروغ می‌تواند روابط را از بین ببرد چه بین کودک و والدین و چه بین شرکای زندگی. دروغ گفتن می‌تواند اعتماد و صمیمیت را از بین ببرد و کینه توزی را پرورش دهد بی دلیل نیست که می‌گویند دروغ گو دشمن خداست. در بسیاری…

تاثیر تفکر بر بدن
خودسازی

وقتی فکر می کنید چه اتفاقی برای بدن شما می افتد؟ 

مقدمه فکر شامل اعمال ذهنی است که باعث می‌شود شما کاری را انجام دهید. در حقیقت این سوال هنوز برای دانشمندان یک معما است اما به طور کلی می‌دانیم که فکر و بدن رابطه ای نزدیک دارند. ولی این سوال چیزی نیست که بتوان آن…

خودآگاهی
خودسازی

خودآگاهی چیست و چگونه می‌توان آن را توسعه داد؟ 

مقدمه خودآگاهی شامل آگاهی از جنبه‌های مختلف از خود مانند  رفتا‌ر‌ها و احساسات است. خودآگاهی یعنی استخراج اطلاعات و افکار بصورت ارادی است که ماهیت ذهن را مشخص می‌کند واز ناخودآگاه سرچشمه می گیرد وتجربه شخصی افکار و احساسات و مطلع بودن از موجودیت درونی یا…