به قلم لئو بابائوتا – خیلی از ما در تمام طول روز احساس حواس‌پرتی‌ داریم و فکر می‌کنیم سرمان همواره شلوغ است به طوری که تمرکز و آرامش دیگر برایمان به رویا تبدیل شده است. ذهن میمونی چیست؟ همواره با انتقال از پیام‌ها به شبکه‌های…